รายละเอียดโปรโมชั่นบัตรเครดิต

 

รายละเอียดโปรโมชั่น

 

แลกรับเครดิตเงินคืน 13% 

ไม่จำกัดยอดคืนสูงสุด เมื่อใช้จ่ายผ่านบัตร และ ใช้คะแนนสะสมเท่ายอดซื้อ     

- ส่ง SMS ทุกครั้งที่ซื้อสินค้า ภายในวันที่มียอดใช้จ่าย

- พิมพ์ EOS เว้นวรรค ตามด้วยหมายเลขบัตรเครดิต 16 หลัก ตามด้วยเครื่องหมาย “#” ตามด้วยยอดใช้จ่ายต่อเซลล์สลิป (ไม่ต้องพิมพ์เครื่องหมายจุลภาค (,) และไม่ต้องพิมพ์จุดทศนิยม)

- ส่งมาที่ 061-384-5000 (ค่าส่งครั้งละ 3 บาท)

- หรือลงทะเบียนผ่านทางเว็ปไซต์  www.ktc.co.th/jaspalgroup

ระยะเวลา: 1 ธ.ค. 63 - 28 ก.พ. 64

* รายละเอียดและเงื่อนไขเพิ่มเติม กรุณาสอบถามธนาคารเจ้าของบัตร